DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA AKUTNIH KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
Niš • Sala Narodnog pozorišta • 31. maj – 2. jun 2012.


AKS 2012

Program simpozijuma

Poštovane kolege,
Obaveštavamo Vas da će se od 31. maja do 2. juna 2012. godine u Nišu, u sali Narodnog pozorišta održati Simpozijum "DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA AKUTNIH KARDIOVASKULARNIH BOLESTI".
Pozivamo Vas da uzmete učešće!

Organizatori Simpozijuma
• Klinika za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Niš
• Kardiološka sekcija SLD
• Udruženje kardiologa Srbije

Počasni odbor
Naučni odbor
Organizacioni odbor

Zoran Stanković
Borislav Kamenov
Milan Višnjić
Stevan Ilić
Boško Ristić
Vitomir Ćirić
Vladeta Lazović

Predsednik
Milan Pavlović (Niš)
Sekretar
Svetlana Apostolović (Niš)
Članovi
Branko Beleslin (Beograd)
Miroslav Bikicki (Sremska Kamenica)
Snežana Ćirić-Zdravković (Niš)
Marina Deljanin Ilić (Niš)
Goran Koraćević (Niš)
Marko Lazović (Niš)
Bratislav Milosavljević (Beograd)
Milan Nedeljković (Beograd)
Aleksandar Nešković (Beograd)
Zoran Perišić (Niš)
Biljana Putniković (Beograd)
Petar Seferović (Beograd)
Goran Stanković (Beograd)
Siniša Stojković (Beograd)
Branislav Stefanović (Beograd)
Sonja Šalinger Martinović (Niš)
Lazar Todorović (Niš)
Miloje Tomašević (Niš)
Zorana Vasiljević (Beograd)
Bosiljka Vujisić-Tešić (Beograd)
Vlada Vukčevič (Beograd)

Predsednik
Nebojša Krstić (Niš)
Sekretari
Aleksandar Stojković (Niš)
Članovi
Vesna Atanasković (Niš)
Ivana Burazor (Niš)
Miodrag Damjanović (Niš)
Emina Dimitrijević (Niš)
Jozef Glasnović (Niš)
Tatjana Đerić (Niš)
Jovan Đorđević (Niš)
Danijela Đorđević-Radojković (Niš)
Vladimir Eraković (Niš)
Ružica Janković Tomašević (Niš)
Dušanka Kutlešić-Kurtović (Niš)
Aleksandar Mihajlović (Niš)
Svetlana Nagorni (Niš)
Lela Pešić (Niš)
Miomir Ranđelović (Niš)
Milena Radosavljević (Niš)
Teodora Stanojlović (Niš)
Vladimir Stojanović (Niš)
Vesna Mitić (Niš)
Vlada Vukčević (Beograd)
Milan Živković (Niš)

 

Linkovi


Udruženja:

Udruženje kardiologa Srbije
European Society of Cardiology
American Heart Association

Ustanove:
Medicinski fakultet u Nišu
American College of Cardiology

Kongresi:
ESC Congress

Časopisi:
Acta Medica Medianae
Acta Facultatis Medicae Naissensis
KOBSON
European Heart Journal

Broj poseta
(od 30.05.2012)

Website counter