TERAPIJA AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA
Kopaonik • Hotel Grand • 9 – 11. oktobar 2014.


AKS 2012

Program simpozijuma

Poštovane kolege,
Obaveštavamo Vas da će se od 9. do 11. oktobra 2014. godine na Kopaoniku, u hotelu Grand, održati Simpozijum "TERAPIJA AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA".
Pozivamo Vas da uzmete učešće!

Organizatori Simpozijuma
• Klinika za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Niš
• Kardiološka sekcija SLD
• Udruženje kardiologa Srbije

Naučni odbor
Organizacioni odbor

Predsednik
Milan Pavlović (Niš)
Sekretar
Svetlana Apostolović (Niš)
Članovi
Branko Beleslin (Beograd)
Miroslav Bikicki (Sremska Kamenica)
Snežana Ćirić-Zdravković (Niš)
Marina Deljanin Ilić (Niška Banja)
Stevan Ilić (Niška Banja)
Goran Koraćević (Niš)
Marko Lazović (Niš)
Bratislav Milosavljević (Beograd)
Milan Nedeljković (Beograd)
Aleksandar Nešković (Beograd)
Zoran Perišić (Niš)
Biljana Putniković (Beograd)
Arsen Ristić (Beograd)
Petar Seferović (Beograd)
Goran Stanković (Beograd)
Siniša Stojković (Beograd)
Branislav Stefanović (Beograd)
Sonja Šalinger Martinović (Niš)
Miloje Tomašević (Niš)
Vlada Vukčevič (Beograd)

Predsednik
Lazar Todorović (Niš)
Sekretari
Aleksandar Stojković (Niš)
Članovi
Vesna Atanasković (Niš)
Nenad Božinović (Niš)
Miodrag Damjanović (Niš)
Emina Dimitrijević (Niš)
Jozef Glasnović (Niš)
Tatjana Đerić (Niš)
Jovan Đorđević (Niš)
Danijela Đorđević-Radojković (Niš)
Vladimir Eraković (Niš)
Nebojša Krstić (Niš)
Dušanka Kutlešić-Kurtović (Niš)
Aleksandar Mihajlović (Niš)
Vesna Mitić (Niš)
Svetlana Nagorni (Niš)
Miomir Ranđelović (Niš)
Milena Radosavljević (Niš)
Teodora Stanojlović (Niš)
Vladimir Stojanović (Niš)
Ružica Janković Tomašević (Niš)
Milan Živković (Niš)

 

Linkovi


Udruženja:

Udruženje kardiologa Srbije
European Society of Cardiology
American Heart Association

Ustanove:
Medicinski fakultet u Nišu
American College of Cardiology

Kongresi:
ESC Congress

Časopisi:
Acta Medica Medianae
Acta Facultatis Medicae Naissensis
KOBSON
European Heart Journal

Broj poseta
(od 30.05.2012)

Website counter